google-site-verification=xO8taZv32am8p8UQ3aX2-kIoQSIbQa3pbWIpdQNeGk0

55 câu nói truyền cảm hứng sẽ thay đổi cuộc sống của bạn

Câu nói truyền cảm hứng


Khi cuộc sống của chúng ta gặp những khó khăn, những chuyện bận lòng mà bạn phải suy nghĩ nhưng cũng không thấy đâu là cách giải quyết hợp lý, hay cả khi bạn đang có những dự định cần sự quyết đoán nhưng bạn còn thiếu một chút động lực.

Tôi biết khi bạn đang đọc bài viết này thì bạn đang gặp phải những khúc mắc và đây chính là bài viết dành cho bạn. 55caau nói truyền cảm hứng hay nhất mọi thời đại có thể sẽ giúp bạn có những quyết định đúng đắn, tiếp thêm động lực trên con đường mà bạn đã chọn

Hãy nhớ rằng, con người chúng ta có thể làm tất cả, ý tôi là chúng ta có thể làm được tất cả mọi việc, chỉ cần chúng ta có quyết tâm. Chỉ có sự quyết tâm mới giúp bạn vượt qua những khó khăn.

55 câu nói truyền cảm hứng sẽ thay đổi cuộc sống của bạn

1. Chỉ cần biết, khi bạn thực sự muốn thành công, bạn sẽ không bao giờ từ bỏ cho dù mọi thứ có thể tồi tệ đến đâu đi chăng nữa  - Khuyết danh

“Just know, when you truly want success, you’ll never give up on it. No matter how bad the situation may get.” – Unknown

2.  Bạn hãy chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình. Nên biết rằng, chính bạn chứ không ai khác sẽ đưa bạn đến những nới bạn mong muốn - Les Brown

“Accept responsibility for your life. Know that it is you who will get you where you want to go, no one else. – Les Brown

3.  Tôi không hối tiếc những điều tôi đã làm. Mà tôi hối tiếc những điều tôi đã không làm khi tôi có cơ hội - Khuyết danh

“I don’t regret the things I’ve done, I regret the things I didn’t do when I had the chance.” – Unknown

4.  Những thử thách làm cho cuộc sống thú vị và khi vượt qua những thử thách đó, cuộc sống sẽ ý nghia hơn -  Joshua J. Marine

“Challenges are what make life interesting and overcoming them is what makes life meaningful.” – Joshua J. Marine

5.  Thật khó để chờ đợi một điều gì đó mà bạn biết nó có thể chẳng bao giờ xảy ra. Nhưng còn khó khăn hơn để từ bỏ khi bạn biết đó là điều bạn mong muốn - Khuyết danh

“Its hard to wait around for something you know might never happen; but its harder to give up when you know its everything you want.” – Unknown

6.  Một trong những chìa khóa quan trọng nhất để thành công đó chính là kỷ luật để làm những gì bạn biết cần phải làm, ngay cả khi bạn không thích làm việc đó -  Khuyết danh

“One of the most important keys to Success is having the discipline to do what you know you should do, even when you dont feel like doing it.” – Unknown

7.  Những điều tốt đẹp đến với những ai biết chờ đợi ...Những điều tuyệt với hơn sẽ đến với những ai chịu bắt tay vào làm để ước mơ trở thành hiện thực -  Khuyết danh

“Good things come to those who wait… greater things come to those who get off their ass and do anything to make it happen.” – Unknown

8.  Hạnh phúc không thể được đi đến, sở hữu, kiếm được hoặc mặc vào được. Đây là trải nghiệm thiêng liêng của cuộc sống từng phút với tình yêu, ân sủng và lòng biết ơn.”-  Denis Waitley

“Happiness cannot be traveled to, owned, earned, or worn. It is the spiritual experience of living every minute with love, grace & gratitude.” – Denis Waitley

9.  Để có được thành công, khát khao thành công của bạn phải lớn hơn nỗi sợ thất bại. - Bill Cosby

“In order to succeed, your desire for success should be greater than your fear of failure.” – Bill Cosby

10.  Hãy đi đến những nơi mà bạn được chào đón chứ không phải những nơi mà người khác phải chịu đựng bạn. Nếu họ không thể nhìn thấy giá trị thực sự của bạn, bạn hãy cho mình một khởi đầu mới.”- Khuyết danh

“Go where you are celebrated – not tolerated. If they can’t see the real value of you, it’s time for a new start.” – Unknown

11. Đừng ngại đấu tranh cho những điều bạn tin tưởng, ngay cả khi điều đó có nghĩa là bạn phải đứng một mình .. -  Andy Biersack

Dont be afraid to stand for what you believe in, even if that means standing alone.. – Andy Biersack

12.  Sự trả thù tốt nhất chính là thành công - Frank Sinatra

“The best revenge is massive success.” – Frank Sinatra

13. Hãy quên tất cả những lý do không thể đi và bạn chỉ nên tin vào những lý do có thể  -  Khuyết danh

“Forget all the reasons it won’t work and believe the one reason that it will.” – Unknown

14. Tôi cảm ơn tất cả những người đã nói KHÔNG với tôi. Vì nhờ có họ mà tôi đã làm được điều đó một mình.- Albert Einstein

“I am thankful for all of those who said NO to me. Its because of them I’m doing it myself.” – Albert Einstein

15. Cách duy nhất để làm tốt công việc là yêu những gì bạn làm. Nếu bạn chưa tìm thấy nó, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng dừng lại - Steve Jobs

“The only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle.” – Steve Jobs

16. Cuộc sống thì ngắn, hãy sống đi. Tình yêu thì hiếm hoi, hãy nắm lấy. Tức giận là xấu, hãy bỏ đi. Sợ hãi là khủng khiếp, đối mặt với nó. Kỷ là ngọt ngào, trân trọng nó.”- Unknown

“Life is short, live it. Love is rare, grab it. Anger is bad, dump it. Fear is awful, face it. Memories are sweet, cherish it.” – Unknown

17. Khi bạn nói không làm được có nghĩa là "Tôi không đủ sức để làm việc đó". Đừng kêu ca. Suy nghĩ tích cực “-  Unknown

“When you say “It’s hard”, it actually means “I’m not strong enough to fight for it”. Stop saying its hard. Think positive!” – Unknown

18. Cuộc sống như việc bạn chụp ảnh. Bạn cần những điểm nhấn để tạo ra những bức ảnh đẹp - Khuyết danh

“Life is like photography. You need the negatives to develop.” – Unknown

19. Đừng lo lắng về thất bại, hãy lo về những cơ hội đã bỏ lỡ khi bạn không chịu cố gắng – Farrah Gray

“Don’t worry about failures, worry about the chances you miss when you don’t even try.” – Jack Canfield

20. Cơn đau bạn cảm thấy hôm nay là sức mạnh bạn cảm thấy vào ngày mai. Đối với mỗi thách thức gặp phải đó là cơ hội cho sự phát triển.”-  Unknown

“The pain you feel today is the strength you feel tomorrow. For every challenge encountered there is opportunity for growth.” – Unknown

21. Xây dựng ước mơ của riêng mình, hoặc người khác sẽ thuê bạn xây dựng của họ.” - Farrah Grey

“Build your own dreams, or someone else will hire you to build theirs.” – Farrah Gray

22. Điều duy nhất mà đứng giữa bạn và ước mơ của bạn là ý chí để cố gắng và bạn tin rằng nó thực sự là có thể.” - Joel Brown

“The only thing that stands between you and your dream is the will to try and the belief that it is actually possible.” – Joel Brown

23. Tự tin là một phẩm chất tốt đẹp nhất mà một người có thể có. Làm sao người khác có thể tin tưởng bạn ngay cả khi bạn cũng không tin tưởng chính mình “- Khuyết danh

“Self confidence is the most attractive quality a person can have. how can anyone see how awesome you are if you can’t see it yourself?” – Unknown

24. Mỗi người đi qua cuộc đời ta đều dạy cho ta bài học nào đó .. Một số bài học đau đớn, một số là không đau .. nhưng, tất cả đều là vô giá.” -  Khuyết danh

“We learn something from everyone who passes through our lives.. Some lessons are painful, some are painless.. but, all are priceless.” – Unknown

25. Bạn đang hạnh phúc không có nghĩa là mọi thứ đều hoàn hảo. nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết.”-  Unknown

“Being happy doesn’t mean that everything is perfect. it means that you’ve decided to look beyond the imperfections.” – Unknown

26. Không ai từng viết ra một kế hoạch để phá vỡ, béo, lười biếng hoặc ngu ngốc. Những điều đó là những gì xảy ra khi bạn không có một kế hoạch.”- Larry Winget

“Nobody ever wrote down a plan to be broke, fat, lazy, or stupid. Those things are what happen when you don’t have a plan.” – Larry Winget

27.  Ba điều bạn không thể lấy lại được trong cuộc sống: LỜI sau khi được nói, KHOẢN KHẮC đã bỏ lỡ và THỜI GIAN đã trôi qua. Hãy cẩn thận!”- Unknown

“Three things you cannot recover in life: the WORD after it’s said, the MOMENT after it’s missed and the TIME after it’s gone. Be Careful!” – Unknown

28.  Mặc dù không ai có thể quay trở lại từ đầu và tạo dựng một khởi đầu mới, nhưng bất cứ ai cũng có thể bắt đầu từ bây giờ và tạo ra những kết thúc khác.” - Carl Bard

“Though no one can go back and make a brand new start, anyone can start from now and make a brand new ending.” – Carl Bard

29. Khi các cuộc gọi qua, để cho nó đi vào hộp thư thoại, tin tôi đi, nó không có gì mới để nói. -  Unknown

“When the past calls, let it go to voicemail, believe me, it has nothing new to say.” – Unknown

30. Quy tắc số 1 của cuộc sống. Hãy làm điều để làm cho bạn hạnh phúc.”-  Unknown

“Rule #1 of life. Do what makes YOU happy.” – Unknown

31. Hãy tránh xa mọi thứ hoặc bất cứ ai lấy đi niềm vui của bạn. Cuộc sống quá ngắn để đưa lên với kẻ ngu.”- Unknown

“Walk away from anything or anyone who takes away from your joy. Life is too short to put up with fools.” – Unknown

32. Yêu những gì bạn có. Cần những gì bạn muốn. Chấp nhận những gì bạn nhận được. Cho đi những gì bạn có thể. Hãy luôn nhớ rằng, những điều cho đi đều có thể nhận lại - Khuyết danh

“Love what you have. Need what you want. Accept what you receive. Give what you can. Always remember, what goes around, comes around…” – Unknwon

33. Chỉ cần nhớ rằng: Có những người vẫn sẽ hạnh phúc ngay cả khi họ có ít hơn những gì bạn đang có.” - Unknown

“Just remember there is someone out there that is more than happy with less than what you have.” – Unknown

34. Thất bại lớn nhất bạn có thể gặp trong đời là chẳng bao giờ cố gắng - Khuyết danh

“The biggest failure you can have in life is making the mistake of never trying at all.” – Unknown

35.  “Cuộc sống có hai quy tắc: # 1 Không bao giờ bỏ cuộc # 2 Luôn luôn nhớ quy tắc # 1.” -  Khuyết danh

“Life has two rules: #1 Never quit #2 Always remember rule # 1.” – Unknown

36.  Không ai giúp tôi thành công. Tôi phải đi ra ngoài và nhận nó một mình. Đó là lý do tại sao tôi ở đây. Để thống trị. Chinh phục. Cả thế giới, và bản thân mình.”-  Khuyết danh

“No one is going to hand me success. I must go out & get it myself. That’s why I’m here. To dominate. To conquer. Both the world, and myself.” – Unknown

37. Cách để bắt đầu là: Nói ít thôi và làm đi - Walt Disney

“The way to get started is to quit talking and begin doing.” – Walt Disney

38. Những người bi quan nhìn thấy khó khăn trong mọi cơ hội. Người lạc quan nhìn thấy cơ hội trong mọi khó khăn - Winston Churchill

“The pessimist sees difficulty in every opportunity. The optimist sees opportunity in every difficulty.” – Winston Churchill

39. Đừng để ngày hôm qua chiếm quá nhiều của ngày hôm nay - Will Rogers

“Don’t let yesterday take up too much of today.” – Will Rogers

40. Những người đủ điên để nghĩ rằng họ có thể thay đổi thế giới, họ là người làm được.” - Rob Siltanen

“People who are crazy enough to think they can change the world, are the ones who do.” – Rob Siltanen

41. Hai con đường tách ra trong một khu rừng, và tôi đã đi vào con đường có it người chọn, và tôi đã tạo ra sự khác biệt - Robert Frost

“Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference.” – Robert Frost

42. Ma thuật là tin vào chính mình, nếu bạn có thể làm điều đó, thì bạn có thể làm bất cứ điều gì - Johann Wolfgang von Goethe

“Magic is believing in yourself, if you can do that, you can make anything happen.” – Johann Wolfgang von Goethe

43. Những điều vĩ đại không bao giờ đến từ sự thoải mái - Neil Strauss

“Great things never came from comfort zones.” – Neil Strauss

44.  Khi bạn có sự tự tin, bạn có thể có rất nhiều niềm vui. Và khi bạn vui vẻ, bạn có thể làm những điều tuyệt vời.- Joe Namath

“When you have confidence, you can have a lot of fun. And when you have fun, you can do amazing things.” – Joe Namath

45. Chúng tôi không sợ tương lai. Chúng tôi đến đây để tạo ra nó.”- Barack Obam

“We did not come to fear the future. We came here to shape it.” – Barack Obama

46. Chỉ những người đi vượt qua giới hạn mới có thể thấy là bao xa. – T.S. Eliot

“Only those who will risk going too far can possibly find out how far one can go.” – T.S. Eliot

47. Không bao giờ nhầm lẫn một thất bại duy nhất với một thất bại cuối cùng. - - Scott Scott Fitzgerald

“Never confuse a single defeat with a final defeat.” – F. Scott Fitzgerald

48. Bí mật của sự dẫn đầu là bắt đầu ngay - Mark Twain

“The secret of getting ahead is getting started.”- Mark Twain

49.  Mặc dù thế giới đầy đau khổ, nó cũng có đầy đủ nhiều cách vượt qua nó.” - Helen Keller

“Although the world is full of suffering, it is also full of the overcoming of it.” – Helen Keller

50.  Một con tàu luôn luôn an toàn một bờ nhưng đó không phải là những gì nó được xây dựng cho.” - Albert Einstein

“A ship is always safe a shore but that is not what it’s built for.” – Albert Einstein

51. Bắn mặt trăng và nếu bạn nó lỡ bắn trượt thì bạn vẫn có những ngôi sao – Les Brown

“Shoot for the moon and if you miss you will still be among the stars.” – Les Brown

52. Không phải ai đang đi lang thang cũng là đi lạc – J. R. R. Tolkien

“Not all those who wander are lost.” – J. R. R. Tolkien

53.  Để đạt được điều tưởng chừng không thể, người ta phải cố gắng một cách phi thường - Miguel de Cervantes

“In order to attain the impossible, one must attempt the absurd.” – Miguel de Cervantes

54. Cuộc sống không phải lúc nào cũng có được những ván bài tối, đôi khi bạn phải chơi một ván bài xấu – Jack

“Life is not always a matter of holding good cards, but sometimes, playing a poor hand well.” – Jack London

Trên đây là 55 câu nói truyền cảm hứng có thể giúp bạn thay đổi cuộc sống. Vốn cuộc sống không có gì là hoàn hảo và mình tin vào chữ duyên. Nếu đã hết sức cố gắng, làm hết khả năng thì nên để tùy duyên. Có duyên ắt bạn sẽ được giúp. Hãy vững tâm với điều bạn đang suy nghĩ, đang làm nếu nó đúng.

Hãy chia sẻ bài viết cho bạn bè trên các mạng xã hội để biết đâu, một vài người khác đang cần và bài viết sẽ tạo động lực giúp họ tạo lên những điều bất ngờ.

Chúc bạn luôn may mắn trong cuộc sống!!!
Nhận tin tức mới miễn phí